ŚWIATŁOTERAPIA- nowy kierunek WELLNESS

Poszczególne barwy światła noszą typowy dla siebie ładunek
energii. Narząd wzroku odbiera tylko 20% drgań elektromagnetycznych przenoszonych przez
światło, 80% przyjmuje skóra, (powierzchnia ok. 2m²) oraz punkty energetyczne akupunktury
które bardzo silnie reagują na bodźce zewnętrzne. (Mandel) / patrz HOME WELLNESS/

RUBENSTONES – Elementem składowym wielokolorowej diody są pierwiastki chemiczne, które znajdujemy
w kamieniach szlachetnych. Emitują one określony kolor światła o stałych parametrach energetycznych
i właściwościach zblieżnych do energii kamieni szlachetnych.

SYSTEMY ŚWIATŁOTERAPI RUBEN DESIGN można stosować w różnych konfiguracjach, w każdym rodzaju pomieszczeń a także zastosowaniach architektury zewnętrznej. ŁĄCZĄC WALORY DEKORACYJNE I TERAPEUTYCZNE UMOŻLIWIAJĄ STWORZENIE OSOBISTEJ, ORGINALNEJ PRZESTRZENI ŻYCIOWEJ

© Ruben DESIGN